Nama Aktiviti : Mencipta Poster Menggunakan Perisian Canva

Tarikh : 7 Oktober 2023, Sabtu

Masa : 9.30 pagi 

Tempat : Ruangan Pengguna PEDi

Kehadiran : 1 orang (Pelajar Asasi Universiti Malaysia Sarawak)

Tujuan :

i. Tugasan kuliah yang diberikan oleh pensyarah mesti disiapkan mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan.

ii. Pelajar mencari sumber bahan dari web mengikut tajuk yang telah dipilih.

iii. Kelengkapan peralatan ICT yang terdapat di PEDi memudahkan muat turun imej atau gambar yang diperlukan untuk mencipta poster.

 

Aktiviti:

a. Poster yang telah disiapkan mesti dicetak dalam kertas manila visi berwarna.

b. Pelajar telah menyediakan poster yang menarik dan maklumat pereka bentuk poster.

c. Sumber rujuk daripada laman web yang dimuat turun untuk maklumat ringkas berkenaan dengan poster.

 

Gambar disini