"SEKOLAHKU, GEDUNG DUNIA ILMUKU SELAMANYA"

Pintu Masuk Ke Sekolah Kebangsaan Tebedu di Jalan Pasar Lama Tebedu

Sekolah Kebangsaan Tebedu

 

 

Kanak-Kanak Pra-Sekolah : Pertandingan Mewarna

 

Daerah Tebedu mempunyai sistem pendidikan yang lengkap dan terdapat di kampung-kampung yang kebanyakannya berdekatan jaraknya. Dimana disini mempunyai 13 buah sekolah rendah dan sebuah sekolah menengah bagi menampung persekolahan anak-anak penduduk Daerah Tebedu.

Sekolah-sekolah Rendah di Daerah Tebedu adalah seperti berikut:-

1] SK TEBEDU                            7] SK SEJAJAG                     13] SK DAHA

2] SK TEMONG                            8] SK SUNGAN

3] SK TEPOI                               9] SK GAHAT

4] SK ENTUBUH                          10] SK SUNGAI SAMERAN

5] SK TESU                                11] SK TEMA

6] SK KUJANG MAWANG              12] SK KUJANG SAIN

 

Untuk makluman, Daerah Tebedu ini hanya mempunyai sebuah sekolah Menengah iaitu:-

1] SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TEBEDU

Selain itu, taska dan tadika ada juga disediakan oleh pihak Kerajaan, Kemas,Masjid  dan Gereja di Tebedu ini.

1] PRA SEKOLAH SK TEBEDU                                          11] TADIKA KEMAS KOMPLEK KASTAM TEBEDU

2] PRA SEKOLAH SK TEMONG                                         12] TASKA MASJID KAMPUNG DARUL IMAN

3] PRA SEKOLAH SK ENTUBUH                                        13] TADIKA GAREJA HOLY CROSS TEBEDU

4] PRA SEKOLAH TESU

5] PRA SEKOLAH SK KUJANG MAWANG

6] PRA SEKOLAH SK SEJAJAG

7] PRA SEKOLAH SK SUNGAN

8] PRA SEKOLAH SK SUNGAI SAMERAN

9] PRA SEKOLAH SK TEMA

10] PRA SEKOLAH SK KUJANG SAIN